Het fundament van een goede tandheelkundige zorg is de periodieke controle. Afhankelijk van uw gebitsgezondheid spreekt de tandarts hiervoor een bepaalde termijn met u af. Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit en naar de staat van onderhoud.

Tijdens de controle kunnen mogelijke problemen in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Is een beginnend gaatje van de vorige controle vanzelf hersteld? Hoe staat het met de conditie van uw tandvlees?

Met regelmaat worden er röntgenfoto's van uw gebit gemaakt, zodat niet-zichtbare zaken, zoals ontstekingen en cariës (gaatjes) op moeilijke plekken tijdig worden ontdekt. Er wordt direct na controle een nieuwe afspraak gemaakt voor een volgende controle (meestal per half jaar) ter voorkoming van bovengenoemde problemen.

Als op de controle een behandeling moet volgen, bespreekt de tandarts met u wat er moet gebeuren, hoe vaak u daar voor moet terugkomen en wat het kost. Desgewenst kan er een kostenbegroting worden gemaakt, waarop onvoorziene omstandigheden en de daarbij behorende kosten niet worden meegerekend. De tarieven die de tandarts hanteert zijn de wettelijke tarieven.

Eén behandeling bestaat meestal uit meerdere verrichtingen en voor iedere verrichting is door de overheid een tarief vastgesteld. Over de kosten van de behandeling ontvangt uw verzekering of u zelf via Fa-med een rekening. Kijk in uw polis om te zien op welke vergoeding u recht hebt.

U kunt bij ons terecht voor reguliere behandeling, maar ook voor cosmetische tandheelkunde en mondhygiënische behandeling. Ook kan direct een afspraak of meerdere afspraken gemaakt worden voor behandeling.